ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ

Yaoi

MAYA

4.3
70 - [ຈົບ] ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2021
69 ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2021

ໂຊກບໍ່ໂຊກດີ

4.3
56 - [ຈົບ] ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2021
55 ເດືອນກໍລະກົດ 25, 2021

herom Pheromone Sherbet ♥

0
44.5 ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2021
44 ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2021

ກ່ອງເພັງຂອງກີບດອກໄມ້

5
50 - [ຈົບ] ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2021
49 ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2021

ລັດຖະກອນ

4.2
ບົດທີ 70 - [ຈົບ] ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2021
ບົດ 69 ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2021

ເປັນຫຍັງເຈົ້າ?

4.3
50 ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2021
49 [ຈົບ] ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2021

Blood Bank

3
ບົດທີ 61 [ຈົບ] ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2021
ບົດ 60 ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2021