ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ

2019

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສືບສວນຂອງ Mueller

4.7
ບົດ 85 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020
ບົດ 84 ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2020

Iris: The Lady ແລະໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງນາງ

4.5
ບົດ 76 ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2020
ບົດ 75 ເດືອນກໍລະກົດ 5, 2020

ເມຍລຶກລັບຂອງ Emperor

3.8
ບົດ 100 ເດືອນກໍລະກົດ 5, 2020
ບົດທີ 99 ມິຖຸນາ 27, 2020