ປຸງແຕ່ງອາຫານ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນ Chef ຂອງ Dragon King

4
ບົດ 28 ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2021
ບົດ 27 ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2021

ການສືບຕໍ່ Bon-Vivant

4
ບົດ 10 ມັງກອນ 22, 2021
ບົດ 9 ມັງກອນ 22, 2021

ການສືບຕໍ່ Royal Chef

3
ບົດ 10 ມັງກອນ 7, 2021
ບົດ 9 ມັງກອນ 7, 2021

ເຈົ້າຊາຍພູມໃຈ

4.5
ບົດ 95 ກຸມ​ພາ 8​, 2020
ບົດ 94 ກຸມ​ພາ 8​, 2020